Välkommen Om oss Statistik Kontakt
 
Om Oss

Miljöfordonsdiagnos – webbverktyg en pålitlig hjälp för en hållbar fordonsflotta

Miljöfordonsdiagnos - bas är ett unikt webbverktyg för kommuners- och landstings fordonsparker. Här finns en stor mängd information om varje fordonsindivid kombinerat med statistik som tidsserie.

Här kan man hämta uppgifter som behövs för inrapportering till nyckeltal och årsredovisningar. Man kan jämföra sin egen organisation med andra.

Med hjälp av Miljöfordonsdiagnos kan vi presentera följande tidsserier:

 

Mätbara indikatorer som miljöbil, koldioxidutsläpp och energiförbrukning (MWh/100km)

• Antal och andel fordon för alternativa drivmedel (fossiloberoende fordon)

• Beräknade koldioxidutsläppsvärden för personbilar och lätta lastbilar där sådana saknas


Här hittar du all information om föreningen samt information om våra övriga projekt!

http://miljofordonsverige.se/

Glömt lösenordet? Klicka här »Miljöfordon Sverige Bisnode
     
Miljöfordon Sverige · Blästergatan 4 · 352 46 Växjö · Tel 0470-74 50 55 · info@miljofordonssverige.se